AZ | RU | EN
Avita Азербайджан Карьера Продукция Наши партнеры
Гастроэнтерология / Золан

Pantoprazole (Zolan) is the first proton pump inhibitor (PPI) available in an intravenous formulation (pantoprazole for injection) in the U.S. It is FDA-approved for the short-term treatment of gastroesophageal reflux disease associated with a history of erosive esophagitis and for pathological hypersecretion associated with Zollinger-Ellison syndrome.

http://www.pbm.va.gov/D9805D15-4A39-42A2-B495-BE86DC5ACE04/Clinical%20Guidance/)

  

Pantoprazol (Zolan) ABŞ-da vena daxili istifadə üçün  ilk təsdiglənmiş proton pompa inhibitorudurPantoprazol eroziv ezofagitləmüşayiət olunan qastroezofageal reflüks xəstəliyinin və Zolinger-Ellison sindromu ilə əlaqəli patoloji hipersekretor  halların qisamüddətli müalicəsində  FDA tərəfindən tövsiyyə olunan preparatdır.

 http://www.pbm.va.gov/D9805D15-4A39-42A2-B495-BE86DC5ACE04/Clinical%20Guidance/)

 

1. Intravenous pantoprazole as an adjuvant therapy following successful endoscopic treatment for peptic ulcer bleeding.

Wang JYang KMa BTian JLiu YBai ZJiang LSun SLi JLiu RHao XHe X.

Source

Evidence Based Medicine Centre of Lanzhou University, Department of General Surgery, the Second Hospital of Lanzhou University, Lanzhou, China.

Abstract

BACKGROUND:

Several studies have suggested that proton pump inhibitors are efficacious in preventing rebleeding when administered immediately after endoscopic treatments. However, there are limited clinical outcome data on the use of intravenous pantoprazole.

OBJECTIVE:

To evaluate the efficacy of intravenous pantoprazole after successful endoscopic treatment for peptic ulcer bleeding using evidence from randomized controlled trials (RCTs).

METHODS:

The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE and several Chinese databases up to July 2008 were searched. RCTs that compared the relative effectiveness of intravenous pantoprazole with placebo, H2 receptor antagonist or other agents for patients with peptic ulcer bleeding who were pretreated with successful endoscopic therapies were retrieved.

RESULTS:

Five RCTs comprising a total of 821 participants were included in the final meta-analysis. Overall, there were significant differences in ulcer rebleeding (RR 0.31; 95% CI 0.18 to 0.53; pooled rates were 4.7% for pantoprazole and 15.0% for control), surgical intervention (RR 0.28, 95% CI 0.09 to 0.83; pooled rates were 1.4% in pantoprazole group versus 6.5% in control) and total length of hospital stay (weighted mean difference -1.53; 95% CI -1.91 to -1.16), but not on mortality (RR 0.72, 95% CI 0.29 to 1.81; pooled mortality rates were 1.9% for pantoprazole versus 2.8% for control) and blood transfusion requirements (weighted mean difference -0.53; 95% CI for random effects -1.04 to -0.02) when compared with control treatments. A series of subgroup analyses supported the results from the main analysis.

CONCLUSIONS:

Intravenous administration of pantoprazole after endoscopic therapy for peptic ulcer bleeding reduces rates of ulcer rebleeding, surgical intervention and overall duration of hospital stay, but not mortality and blood transfusion requirements compared with placebo, H2 receptor antagonist or somatostatin.

Intravenous pantoprazole as an adjuvant therapy following succesful endoscopic tretment for peotic ulcer bleeding.Can J Gatroenterol. 2009 Apr; 23(4):287-99

PMID:

19373423

[PubMed - indexed for MEDLINE]

PMCID:

PMC2711680

Free PMC Article

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19373423

 

 

2. Peptik  xora qanaxmalarının  uğurlu endoskopik müalicəsindən  sonra venadaxili pantoprazolun əlavə müalicə kimi istifadəsi.

Wang JYang KMa BTian JLiu YBai ZJiang LSun SLi JLiu RHao XHe X.

Mənbə

Lanjou Universiteti , Ümumi Cərrahiyyə Bölməsi, Lanjou, Çin. 

Tədqiqatın məqsədi:  randomizə olunmuş tədqiqatların nəticələri əsasında peptik  xora qanaxmalarının endoskopik  müalicəsindən sonra  pantoprazolun  vena daxili istifadəsinin qiymətləndiriliməsidir .

Metodologiya :

Araşdırma  zamanı, 2008  İyul ayına qədər Cochrane library, MEDLİNE, EMBASE, bəzi Çin elmi mənbəylərində əks olunmuş kliniki tədqiqatlar araşdırılmışdır. Bu randomizə olunmuş  tədqiqatlarda peptik xora qanaxmasının endoskopik müalicədən sonra  əlavə müalicə kimi venadaxili təyin olunmuş  pantoprazolun effektivliyi plasebo, H2 reseptorların blokatorları və digər preparatlarla muqayisəsi aparılmışdır. Ümumən, final meta-analizə 5 randomizə olunmuş kontrollu tədqiqat və 821 xəstə daxil edilimişdir.

Nəticə: Təkrar peptik  qanaxmaların müalicəsində əhəmiyyətli fərq müşahidə olunmuşdur: pantoprazol qəbul edən qrupda 4,7% və buna qarşı kontrol qrupunda isə bu göstərici 15% təşkil etmişdir, cərrahi müdaxiləyə ehtiyac pantoprazol və kontrol qrupunda müvafiq olaraq 1,4% və 6,5% təşkil etmişdir.  

Yekun:  peptik xora qanaxmasının endoskopik müalicədən sonra  əlavə müalicə kimi  zolanın  venadaxili təyini təkrar qanaxmaların qarşısının alınmasında effektivdir.

Intravenous pantoprazole as an adjuvant therapy following succesful endoscopic tretment for peotic ulcer bleeding.Can J Gatroenterol. 2009 Apr; 23(4):287-99

PMID:

19373423

[PubMed - indexed for MEDLINE]

PMCID:

PMC2711680

Free PMC Article

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19373423

 

 

 

3. Intravenous pantoprazole rapidly controls gastric acid hypersecretion in patients with Zollinger-Ellison syndrome.

 Lew EAPisegna JRStarr JASoffer EFForsmark CModlin IMWalsh JHBeg MBochenek WMetz DC.

 

Source

CURE/UCLA Digestive Diseases Research Center, Division of Digestive Diseases, Department of Medicine, West Los Angeles VA Medical Center, Los Angeles, California, USA.

Background & Aims: Parenteral control of gastric acid hypersecretion in conditions such as Zollinger-Ellison syndrome (ZES) or idiopathic gastric acid hypersecretion is necessary perioperatively or when oral medications cannot be taken for other reasons (e.g., during chemotherapy, acute upper gastrointestinal bleeding, or in intensive care unit settings). Methods: We evaluated the efficacy and safety of 15-minute infusions of the proton pump inhibitor pantoprazole (80-120 mg every 8-12 hours) in controlling acid output for up to 7 days. Effective control was defined as acid output > 10 milliequivalents per hour (mEq/h) (<5 mEq/h in patients with prior acid-reducing surgery) for 24 hours. Results: The 21 patients enrolled had a mean age of 51.9 years (range, 29-75) and a mean disease duration of 8.1 years (range, <0.5-21); 13 were male, 7 had multiple endocrine neoplasia syndrome type I, 4 had undergone acid-reducing surgery, 2 had received chemotherapy, and 13 had undergone gastrinoma resections without cure. Basal acid output (mean ± SD) was 40.2 ± 27.9 mEq/h (range, 11.2-117.9). In all patients, acid output was controlled within the first hour (mean onset of effective control, 41 minutes) after an initial 80-mg intravenous pantoprazole dose. Pantoprazole, 80 mg every 12 hours, was effective in 17 of 21 patients (81%) for up to 7 days. Four patients required upward dose titration, 2 required 120 mg pantoprazole every 12 hours, and 2 required 80 mg every 8 hours. At study end, acid output remained controlled for 6 hours beyond the next expected dose in 71% of patients (n = 15); mean acid output increased to 4.0 mEq/h (range, 0-9.7). No serious or unexpected adverse events were observed. Conclusions: Intravenous pantoprazole, 160-240 mg/ day administered in divided doses by 15-minute infusion, rapidly and effectively controlled acid output within 1 hour and maintained control for up to 7 days in all ZES patients.

 http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1310886

 

 

 

4. Intravenous pantoprazole rapidly controls gastric acid hypersecretion in patients with Zollinger-Ellison syndrome. 

Lew EAPisegna JRStarr JASoffer EFForsmark CModlin IMWalsh JHBeg MBochenek WMetz DC.

 

Mənbə: Mədə-bağırsaq Tədqiqatları Mərkəzi, Mədə-bağırsaq Xəstəlikləri Bölümü, Los Anjeles Tibb Mərkəzi, Kaliforniya ABŞ

Tədqiqata 21 xəstə (13 kişi) cəlb olunmuşdur  bunlardan :7 xəstə- neoplazma sindromu tip I, 4xəstə - mədə turşusunu azalatmaq məqsədilə aparılmış cərrahi müdaxilədən sonra, 13 xəstə- qastrinoma ilə əlaqədar rezeksiya olunmuş və müsbət nəticə alınmamışdır . Xəstələrin  ortalama yaşı 51.9 ( 29 yaşdan-75yaşadək), orta xəstəlik müddəti 8,1 il təşkil etmişdir.  Pantoprazolun   80 mq ilkin infuziyasından sonra bütün xəstələrdə birinci saat ərzində mədə turşunun səviyyəsinin  monitorinqi  aparılmışdır.  Pantoprazolun   80 mg hər 12 saatdan birn venadaxili  təyini 21 xəstədən 17 (81%) 7 günədək müddətdə  effektiv olmuşdur.  Digər xəstələrdə doza artışına ehtiyaç  yaranmışdır.  Tədqiqat zamanı ciddi yan təsirlər müşahidə olunmamışdır.

Nəticə:  pantoprazolun 160-240 mq gündəlik  ikiyə bölünmüş dozada və 15 dəqiqə müddətində  venadaxili infuziya yolu ilə təyin olunduqda, Zolinger-Ellison sindromu olan  bütün xəstələrdə  mədə turşunun ifrazının  tez və effektiv azaldır.

 

 

 

5. Pantoprazole infusion as adjuvant therapy to endoscopic treatment in patients with peptic ulcer bleeding: Prospective randomized controlled trial

Showkat Ali Zargar, Gul Javid, Bashir Ahmad Khan, Ghulam Nabi Yattoo, Altaf Hussain Shah,

Ghulam Mohammad Gulzar, Jaswinder Singh Sodhi, Sheikh Abdul Mujeeb, Mushtaq Ahmad Khan,

Nisar Ahmad Shah and Hakim Mohamad Shafi

 

Department of Gastroenterology, Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar, Kashmir, India 

 

Background and Aim: Following successful endoscopic therapy in patients with peptic ulcer bleeding, rebleeding occurs in 20% of patients. Rebleeding remains the most important determinant of poor prognosis. We investigated whether or not administration of pantoprazole infusion would improve the outcome in ulcer bleeding following successful endoscopic therapy.


Methods: In this double-blind, placebo-controlled, prospective trial, patients who had gastric or duodenal ulcers with active bleeding or non-bleeding visible vessel received combined endoscopy therapy with injection of epinephrine and heater probe application. Patients who achieved hemostasis were randomly assigned to receive pantoprazole (80 mg intravenous bolus followed by an infusion at a rate of 8 mg per hour) or placebo for 72 h. The primary end-point was the rate of rebleeding.

Results: Rebleeding was lower in the pantoprazole group (8 of 102 patients, 7.8%) than in the placebo group (20 of 101 patients, 19.8%; P = 0.01). Patients in the pantoprazole group required significantly fewer transfusions (1 ± 2.5 vs 2 ± 3.3; P = 0.003) and days of hospitalization (5.6 ± 5.3 vs 7.7 ± 7.3; P = 0.0003). Rescue therapies were needed more frequently in the placebo group (7.8% vs19.8%; P = 0.01). Three (2.9%) patients in the pantoprazole group and eight (7.9%) in the placebo group required surgery to control their bleeding (P = 0.12). Two patients in the pantoprazole group and four in the placebo group died (P = 0.45).

Conclusion: In patients with bleeding peptic ulcers, the use of high dose pantoprazole infusion following successful endoscopic therapy is effective in reducing rebleeding, transfusion requirements and hospital stay.

 

Journal of Gastroenterology and Hepatology21(2006) 716–721 © 2006  Journal of Gastroenterology and

Hepatology Foundation and Blackwell Publishing Asia Pty Ltd

 

http://www.medscape.com/viewarticle/530262

 

 

 

6. Peptik qanaxmaların endoskopik müalicəsində sonra pantoprazolun infuziyasının istifadəsi: Randomizə olunmuş kontrollu tədqiqat

Showkat Ali Zargar, Gul Javid, Bashir Ahmad Khan, Ghulam Nabi Yattoo, Altaf Hussain Shah,

Ghulam Mohammad Gulzar, Jaswinder Singh Sodhi, Sheikh Abdul Mujeeb, Mushtaq Ahmad Khan,

Nisar Ahmad Shah and Hakim Mohamad Shafi

 

 Department of Gastroenterology, Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar, Kashmir, India  Journal of Gastroenterology and Hepatology21(2006) 716–721 © 2006  Journal of Gastroenterology and

Hepatology Foundation and Blackwell Publishing Asia Pty Ltd

 

Peptik ganaxmaların endoskopik müalicəsindən sonra 20% xəstələrdə təkrar qanaxma halları müşahidə olunur. Təkrar qanaxmalar xəstəliyin proqnozunda mənfi göstərici kimi qəbul olunur. 

Tədqiqatın məqsədi: Pantoprazolun venadaxili təyini təkrar qanaxmaların qarşısını alınmasında effektivliyini araşdırmaqdır. Tədqiqat ikili-kor və plasebo-kontrollu olmuşdur. Tədqiqata 203 xəstə cəlb olunmuşdur (102 xəstə pantoprazol qrupuna daxil olunmuşdur).

 

Metodologiya: İkili-kor, placebo-kontrollu tədqiqata cəlb olunmuş  mədə və 12-barmaq bağırsağın aktiv və qeyri-aktiv peptik qanaxmaları olan xəstələrə vena daxili pantoprazol  (80mq,  8mq/ saat) və ya placebo 72 saat müddətinə təyin olunmuşdur. Tədqiqatin qiymətləndirmə göstəricisi kimi, təkrar qanaxma  hallarının tezliyi əsas götürülmüşdür. 

Nəticə:  Təkrar qanaxma halları pantoprazol  qəbul edən qrupda placebo qrupu ilə müqayisədə daha az olmuşdur: müvafiq olaraq 102 xəstədən  8(7.8%) və 102 xəstədən 20(19,8%).  Pantoprazol qəbul edən xəstələrə daha az qan transfuziyasına ehtiyac yaranmışdır:1 ± 2.5 qarşı 2 ± 3.3, və həmçinin əsas qrupa daxil olan xəstələrdə  daha az hospitalizasiya günləri  5.6 ± 5.3 qarşı 7.7 ± 7.3  qeydə alınmışdır. Təcili yardıma müraciyət  daha çox plasebo qrupunda qeyd olunmuşdur (7,8% qarşı 19,8%). 

Yekun : Pantoprazol qəbul edən xəstələrdə təkrar qanaxma hallarının, transfuziyaya ehtiyacın  və həmçinin də hospitalizasiya günlərinin azalması qed olunmuşdur.          

 

Journal of Gastroenterology and Hepatology21(2006) 716–721 © 2006  Journal of Gastroenterology and

Hepatology Foundation and Blackwell Publishing Asia Pty Ltd

 

http://www.medscape.com/viewarticle/530262

 

 

7. Intravenous pantoprazole as initial treatment in patients with gastroesophageal reflux disease and a history of erosive esophagitis: a randomized clinical trial.

Pratha VHogan DLLynn RBField BMetz DC.

Source

Clinical Applications Laboratories, 3330 Third Ave, Suite 330, San Diego, California 92103, USA.

Abstract

We sought to evaluate safety and efficacy of IV pantoprazole when used as initial therapy in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis (EE) in a double-blind, placebo-controlled, randomized, parallel-group study. Patients were randomized to 7 days of once-daily IV or oral pantoprazole (40 mg) or placebo. Efficacy variables included maximal acid output, basal acid output, and changes from baseline in frequency/severity of GERD symptoms, and frequency of antacid usage. Seventy-eight patients were randomized (n=26/27/25 [IV/oral/placebo]). Mean maximal acid output was 8.4, 6.3, and 20.9 mEq/h for IV or oral pantoprazole, and placebo, respectively. For pantoprazole versus placebo, maximal and basal acid output were significantly lower (P<.001) and there was a numerical trend toward improved GERD and antacid usage. Both treatments were well tolerated. In conclusion, IV/oral pantoprazole were similarly effective in suppressing basal and pentagastrin-stimulated gastric acid secretion in GERD patients with a history of EE.

PMID:

16927137

[PubMed - indexed for MEDLINE]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16927137

Dig Dis Sci.2006 Sept;51(9):1595-601.Epub 2006 Aug 22

 

 

 

8. Qastroezofageal reflüks xəstəliyinin müalicəsində ilkin müalicə kimi  pantropazolun intravenoz təyin olunması: randomizə olunmuş kliniki tədqiqat.

Pratha VHogan DLLynn RBField BMetz DC.

Mənbə

Klinik tətbiqi Laboratoriyalar , 3330 Third Ave, Suite 330, San Diyeqo, Kaliforniya  92103, ABŞ.

Xülasə   

Tədqiqatın məqsədi: qastroezofageal reflüks xəstəliyinin müalicəsində ilkin müalicə kimi  pantropazolun intravenoz  istifadəsinin effektivliyini  və təhlükəsizliyini araşdırmaqdır. Xəstələr (n=76) iki qrupa randomizə olunmuşdur: əsas qrupa daxil olan xəstələrə pantoprazol oral (n=27) və ya intravenoz (n=26)  təyin olunmuşdur  və control qrupdakı  xəstələr (n=25) isə, placebo ilə təmin olunmuşdur. Müalicə 7 gün aparılmışdır.  Preparatın  effektivliyinin qiymətlələndirilməsi  mədə  turşunun  max və bazal sekresiyasının səviyəsi və antasidlərin istifadə tezliyi əsasında aparılmışdır.  

Nəticə: Pantoprazolun istifadəsi  placebo ilə müqayisədə orta maksimal mədə turşusunun sekresiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışdır: 8,4 mEq/s (vena daxili), 6.3 mEq/s (per os) və 20.9 mEq/s (placebo). Pantoprazol xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul olunmuşdur.  

 Yekun:  qastroezofageal reflüks olan  xəstələrdə pantropazolun intravenoz  istifadəsi bazal və pentaqastrin ilə stimulyasiya edilmiş mədə turşusunun sekresiyasını effektiv azaldır və istifadəsi  təhlükəsizdir.

PMID:

16927137

[PubMed - indexed for MEDLINE]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16927137

Dig Dis Sci.2006 Sept;51(9):1595-601.Epub 2006 Aug 22

 

 

 

  

9. Severe Esophagitis Healed in Less Than a Week With Intravenous Pantoprazole

Dabney-Smith, Kila M.D.; Nam, Jae M.D.; Ghazale, Amaar M.D.; Cai, Qiang M.D., Ph.D.

Pantoprazole (Protonix; Wyeth Laboratories, Philadelphia, PA ), the fourth benzimidazole proton pump inhibitor to become available in the United States, has been marked for short-term oral treatment of erosive gastroesophageal reflux diseases (GERD). 1 In a published 8-week study in patients with erosive GERD, complete healing occurred in 153 (90%) of 170 patients treated with pantoprazole 40 mg/d and in 81 (94%) of 86 patients treated with omeprazole 20 mg/d. 2 Pantoprazole was more effective than the H2-recptor antagonist ranitidine (Zantac; GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC) and others in healing esophageal erosions and decreasing symptoms of GERD. 3 Thus far, pantoprazole is the only proton pump inhibitor that can be used intravenously in the U.S. market. In a recent study, it is reported that oral and intravenous pantoprazole are equal in their ability to suppress gastric acid secretion 4; however, little information is available about the effectiveness of intravenous pantoprazole for erosive GERD. We observed healing of erosive esophagitis with intravenous pantoprazole in several patients in less than 1 week.

We recently start using intravenous pantoprazole in our hospital to treat patients with erosive esophagitis and stricture who are unable to take the oral formulation. We observed four patients who were treated with intravenous pantoprazole for severe esophagitis and stricture and in whom esophagitis healed in less than 1 week. One such patient was a 42-year-old woman with multiple medical problems, including a necrotic cecum for which she underwent emergent resection and an end-ileostomy. She recovered from her surgeries and was discharged but was readmitted to the hospital for nausea, vomiting, and abdominal pain secondary to choledocholithiasis, which resulted in cholangitis. She had a long history of heartburn and had been previously diagnosed with GERD. The day after admission, endoscopic retrograde cholangiopancreatography was attempted; however, the scope could not be passed into the stomach. Instead, an esophagogastroduodenoscopy was performed, which showed severe esophagitis with distal esophageal stricture (Fig. 1A). The stricture was not traversable. After receiving pantoprazole for 5 days (80 mg intravenous bolus, followed by 8 mg/h intr

Hовости
Архив новостей
Анонс международных и национальных конференций
Copyright © 2012. AVITA! Все права защищены. Сайт разработан  веб студией Lider